پروژه ویلای محمد شهر

– كفپوش پيرامون استخر

محل اجراى پروژه : محمد شهر كرج

كارفرما : دكتر ميبدى

متراژ : ٩٠ متر مربع

تاريخ اجرا : تير ماه ١٣٩٥