فیکا
چوب پلاست


بگذاریم درختان زنده بمانند
تولید کننده پروفیل های چوب پلاست
طراحی و اجرای پروژه های چوب پلاستWatch the video presentation

True definition of inspiration
  • پروژه رامسر74%
  • پروژه آب سرد10%
  • پروژه آجودانیه67%
  • پروژه لواسان96%
parallax background
 


Now's your Time
Embrace the Moment


Contact with us
parallax background